15.2.2017 - Diskusia na Gymnáziu Snina 

s MUDr. Pavlom Veselým


Prvá diskusia, v rámci platformy PRE-MEDICAL COMMUNITY, sa uskutočnila na Gymnáziu Snina, na ktorej sa MUDr. Pavol Veselý podelil so študentmi o svoj inšpiratívny príbeh a bližšie im priblížil či už štúdium, ale aj samotný život lekára.

MUDr. Pavol Veselý, ktorý po štúdiu na lekárskej fakulte v Košiciach nastúpil na očnú kliniku v Prahe, sa po desiatich rokoch vrátil na Slovensko. Venuje sa liečbe rohovky a snaží sa na Slovensku zavádzať nové liečebné postupy. Postaral sa o zavedenie ambulantnej transplantácie rohovky do praxe a následne bol veľmi dlho jediný slovenský lekár, ktorý také operácie vykonával. Vďaka prednáškam a kurzom doktora Veselého sa dnes tento druh operácie šíri po celom Slovensku.