9.3.2017 - Bez cenzúry o štúdiu medicíny

Dňa 9.3. Klub medikov GJH zorganizoval výnimočnú diskusiu, pod hlavičkou PRE-MEDICAL COMMUNITY, o štúdiu medicíny s Bratislavským spolkom medikov. 

Cieľom tohto podujatia bolo priblížiť stredoškolákom život na lekárskej fakulte s Bratislavským spolkom medikov, v ktorom pôsobia aktívni študenti LF UK zapájajúci sa do rôznych aktivít. Prediskutovali viaceré otázky a nemohli sa vyhnúť ani témam ako mýty o štúdiu vs. realita, život medika, ako si vybrať školu, a taktiež možnosti popri štúdiu a stáže v zahraničí.

Bratislavský spolok medikov (BSM) je študentská nezisková organizácia, ktorá združuje študentov medicíny v meste Bratislava. BSM pokračuje v tradícii Spolku medikov založeného v roku 1920. Pre študentov vytvára možnosť nájsť si počas svojho štúdia stáže, doučovania, nových priateľov, organizovať podujatia rôzneho typu a mnoho ďalších aktivít.