Biela pastelka 2017

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá podporuje ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím.
Zbierka je spustená od 1. júna do konca roka 2017. Hlavnými zbierkovými dňami boli piatok 22. a sobota 23. september 2017. V tento deň boli v uliciach miest dobrovoľnícke tímy a ľudia mali možnosť prispieť priamo do pokladničky.

Naša škola mala v okrese Martin až 9 hliadok a dokopy sa vyzbieralo až 1500€, čo je ešte viac než po minulé roky. Sme veľmi radi, že môžeme aspoň týmto málom prispieť dobrej veci a pomôcť ľuďom, ktorí túto pomoc nevyhnutne potrebujú a bolo nám cťou pokračovať v tejto tradícií.

Prispieť môžete aj darom online na www.bielapastelka.sk, na účet zbierky číslo SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo poslaním SMS správy s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých sieťach.

Biela pastelka je symbolom sveta nevidiacich, symbolom neviditeľných línií. Pomáha hľadať riešenia v často ťažkých životných situáciách, kreslí bielu čiaru na tmavej ceste. Biela pastelka znamená svetlo, keď okolo je tma.

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorú už 15 rokov organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Jej cieľom je získať finančné prostriedky na poskytovanie kvalitných služieb pre ľudí so zrakovým postihnutím, akými sú výučba samostatnej chôdze s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma, počítačové zručnosti a podobne. Cieľom je tiež získať prostriedky na projekty nevidiacich a slabozrakých ľudí ako sú krúžky šikovných rúk, kurzy varenia, tanečný krúžok, rehabilitačné pobyty a iné.


Za akúkoľvek podporu verejnej zbierky v mene Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska ďakujeme.