Deň Európskej únie 2017

Dňa 10.2. 2017 sa konal Deň Európskej únie, čoho súčasťou bola diskusia s pani profesorkou Ivetou Radičovou, bývalou Predsedkyňou vlády , profesorkou na BISLA-e a .autorkou knihy "Byť alebo nebyť Európska únia", ktorej názov bol zároveň hlavnou témou diskusie. Deň Európskej únie bol tento rok zároveň súčasťou projektu Euroscola, do ktorého je naša škola zapojená. 

 Počas celého dňa mali študenti možnosť sa zúčastniť aj kvízu o Európskej únií, kde študenti: Alexandra Surová, Rebecca Bottrill a Adela Švidroňová získali zaujímavé ceny s európskou tematikou. Ohlasy účastníkov boli viac než pozitívne, pani Radičová priniesla do školy príjemnú atmosféru vďaka rôznorodosti tém a komplexným demokratickým názorom.

 Veríme, že vďaka tomuto podujatiu boli študenti obohatení o nové poznatky nie len z politického, ale aj sociologického a sociálneho smeru, a že tieto informácie ďalej využijú v praktickom živote.