Druhý Žilinský summit


Druhý Žilinský summit Študenti sa učia rozhodovať za vlastné štáty v projekte Create & Control Dňa 18.3. 2017 sa v priestoroch Radnice mesta Žilina konal Druhý Žilinský summit projektu Create & Control, kde sa zapojení študenti stretli a rozhodovali o osude svojich krajín, o osudoch miliónov ľudí, o osude ich planéty, učia sa zodpovednosti a zlepšujú svoje schopnosti v práci v tíme, zlepšujú si argumentačné schopnosti a kritické myslenie, čo potvrdila i účastníčka projektu, Viktória Malinčáková: "Bola to výnimočná udalosť, počas ktorej som sa cítila skutočnou občankou nášho štátu - Livistónie a obhajovala som názory a postoje k rôznym situáciám." 

Na Druhom Žilinskom summite sa stretli zástupcovia krajín a diskutovali o medzinárodnom probléme, ktorý bol zameraný na zlý stav planéty, a tak hľadali riešenia zlej environmentálnej ich planéty. Prišli k zaujímavým riešeniam a návrhom, ktoré môžu byť neskôr aplikovateľné i na náš reálny svet. Riešenia neskôr vyhodnotila odborná porota v zložení: Denis Cáder a Daniel Kerekeš, ktorí sa aktívne zapájali do debaty a odovzdávali svoje poznatky. Podľa vyjadrenia porotcu Daniela Kerekeša je veľmi potrebné, aby sa študenti neformálne vzdelávali, čo vyjadril vo svojom tvrdení: "Governing je záležitosť, o ktorej takmer nik nič nevie. Pritom však riadenie štátu je vyžaduje špeciálne manažérske schopnosti. Náš školský systém vôbec nevzdeláva mladých v tejto oblasti. Z tohto dôvodu pozitívne vnímam túto aktivitu a prácu organizátoriek." 

Súťaž samozrejme pokračuje a ďalšie stretnutie sa bude konať opäť v Žiline na konci mája a bude niesť názov "Tretí Žilinský summit".


                                  Pre viac info:  https://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=14940