Druhý Žilinský Summit

Škodlivý vírus ničiaci vládne aj osobné počítače naprieč krajinami sveta rýchlo postupuje a schyľuje sa ku kolapsu celého systému, ktorému treba spoločnými silami zabrániť. Zástupcovia 19 fiktívnych krajín prišli do Žiliny, aby rokovali o možnostiach riešenia tejto akútnej situácie.


V posledný marcový víkend sa konal Druhý Žilinský Summit celoslovenskej súťaže Create & Control a hlavnou témou bola tento raz kybernetická bezpečnosť.Delegáti na pôde miestneho mestského úradu sa počas dvoch dní medzi sebou rozprávali o krokoch, ktorými by vyriešili situáciu s čo najmenším množstvom škôd.

Ich rozpravy a rozhodnutia boli pozorne sledované a analyzované trojicou porotcov Martinom Regulim, Kálmánom Petőczom a Denisom Cáderom prítomnými na každom z rokovaní. Cieľom summitu bolo priniesť rezolúciu podporenú väčšinou krajín, ktorá ponúkne rýchle, no hlavne efektívne riešenia.

Delegáti sa spočiatku rozchádzali vo svojich názoroch, napokon však našli spoločnú reč a prijali rezolúciu. Nabitý program plný formálnych debát bol doplnený o zaujímavé vzdelávacie prednášky a diskusie pripravené v spolupráci s organizáciou Students for liberty.

Jan Tichý najskôr predstavil koncept krízového manažmentu a rozličné situácie, kedy je využívaný. Krízové situácie sa totiž vyskytujú v každom type zamestnania a čím skôr sa človek naučí systematicky a rozumne k nim pristupovať, tým lepšie.

K diskusii prispel aj europoslanec Ivan Štefanec

Ďalej nasledovala motivačná prednáška Pavola Fukatscha na tému "Čo by som robil, keby som znova maturant" vyzývajúca študentov zamýšľať sa nad zmysluplným trávením ich voľného času a plánmi do budúcna. Na druhý deň ráno nás zas poctil svojou návštevou pán Ivan Štefanec, europoslanec, aby aj s porotcami rozobral tému spoločenských udalostí uplynulých dní na Slovensku.Debata sa točila najmä okolo študentskej angažovanosti, dôležitosti vedieť, čo sú liberálne demokratické hodnoty a tiež o prognózach vývoja situácie do budúcna. Na konci summitu boli vyhlásené dve ocenenia, a to cena pre najlepšieho rečníka, ktorú získal Samuel Šulovský z Bratislavy a cena pre delegáta, ktorý dosiahol najvýraznejší pokrok, a tá putovala Tamare Emme Pivarníkovej do Košíc.


"Vďaka Create&Control si môžem vyskúšať prvý reálny kontakt s politikou. Projekt splnil presne to, čo som od neho čakala," povedala Eva Schwarzová z bilingválnej sekcie Obchodnej akadémie v Trnave. Druhý Žilinský Summit bol opäť výnimočným stretnutím aktívnych a zvedavých mladých ľudí.

Filip Kužma z Bilingválneho gymnáziu v Sučanoch, jeden z jeho účastníkov, ho zhodnotil takto: "Summit sa mi veľmi páčil. Bolo to veľmi prínosné a poučné. Myslím, že som sa vďaka rokovaciemu poriadku naučil vyjadrovať na vyššej úrovni, a celkovo pohotovejšie reagovať na ostatných rečníkov."Create&Control je vzdelávacím projektom, ktorý si kladie za cieľ vzdelávať svojich účastníkov na viacerých frontoch zaujímavým, interaktívnym a zmysluplným spôsobom. Okrem schopnosti zastupovať zadané názory a vecne argumentovať účastníci summitu získali vedomosti v oblasti, ktorá bola pre mnohých ešte do minulého týždňa neznámou, no stále aktuálnejšou.

Projekt nechce byť len fiktívnym svetom vymyslených situácii, v prvom rade chce motivovať stredoškolákov, aby sa zaujímali o verejné dianie a boli jeho aktívnou súčasťou.