Koordinačné stretnutie

Koordinačné stretnutie sa konalo 14.-15.10. 2017 v Hoteli Slovakia v Žiline. Až 20 koordinátorov sa zúčastnilo tohto stretnutia a dozvedelo sa o ďalšom fungovaní svojich štátov. Našou novinkou je, že stretnutia sú dvojdňové, aby sa účastníci mali možnosť lepšie spoznať, sústrediť sa na svoju úlohu plnohodnotne, aby si užili krásy nášho mesta a nadväzovali dlhodobé a plnohodnotné kontakty. 

V sobotu sme zažili ice-breakers, školenia a žrebovanie krajín. Účastníci sa oboznámili s pravidlami INVESTOPEDIA-e, s priebehom národných problémov i so zasadacím poriadkom "Svetového Zasadnutia Krajín". Vyžrebovali si polohu svojej krajiny a začali tvoriť medzinárodné zmluvy. 

Počas celého priebehu dní bolo cítiť veľkú motivovanosť účastníkov, ktorí sa neustále pýtali nové a nové otázky, vymýšľali nové spôsoby ako vyhrať túto súťaž a byť čo najlepšími. Taktiež musel byť pripravený nový koncept obsadzovania krajín, keďže demokratické princípy nie vždy chceli byť uplatnené. 

V nedeľu sme mali váženú návštevu, školiteľa Deana Reša, ktorý pomohol koordinátorom v príprave na celý druhý ročník Create & Control. Zúčastnili sa školenia zameraného na tímovú prácu, lovili rybičky z rybníka, dozvedali sa viac o svojej osobnosti a pozícií lídra v skupine. Bolo mnoho kreatívnych metód ako sa zapájali a prezentovali svoje schopnosti a nové nápady. Bola citeľná spokojnosť zo všetkých strán, od školiteľa i od účastníkov.   

Nová členka nášho organizačného tímu, Linda Lomenčíková, zhodnotila svoj pohľad na našu spoločnú prácu: "Toto koordinačné stretnutie bol môj prvý osobný kontakt so súťažou Create & Control. Pred samotným stretnutím som netušila, čo mám očakávať a cítila som sa trošku nesvojo. No ako sa ukázalo už pri prvých rozhovoroch s koordinátormi, nemala som najmenší dôvod cítiť sa nervózne. Každý jeden človek v tej miestnosti zo seba vyžaroval inteligenciu, rozvážnosť, odhodlanosť a najmä priateľskosť a odhodlanie vytvárať nové známosti. Atmosféra počas celých dvoch dní bola veľmi príjemná a ja som domov odišla s obrovským nadšením a nedočkavosťou pre ďalšie stretnutie súťaže. Ak budú aj zvyšné stretnutia prebiehať takto príjemne, celý organizačný tím sa mám sa na čo tešiť."

Koordinátorka na Gymnáziu Veľká Okružná ohodnotila stretnutie slovami: "Na koordinačnom stretnutí som stretla mojich 19 súperov. Napriek tomu bola atmosféra veľmi priateľská. Spájala nás totiž motivácia vyriešiť problémy svojich krajín. Zistili sme, že to bude vyžadovať spoluprácu, vzájomný rešpekt a dobré vzťahy medzi našimi krajinami a teda aj medzi nami."