Prvý Žilinský Summit

Víkend odštartoval už druhý ročník edukačného projektu Create & Control!

Stredoškoláci až z 20 škôl z celého Slovenska sa cez víkend stretli v Žiline aby sa naučili viac o fungovaní štátu a medzinárodných spolkov. Spolu vyše 45 stredoškolákov sa zúčastnilo formálne rokovania, čo bolo pre mnohých niečo úplne nové. Museli presadzovať svoje názory a prekonať strach z rozprávania pred tak veľkým množstvom ľudí. Vďaka mestu Žilina sa mohlo podujatie konať na Mestskom úrade, kde sa študenti mohli naozaj vžiť do svojej role a zastupovať svoje krajiny ako skutoční poslanci.

Do tejto národnej súťaže Create & Control je momentálne zapojených až 170 študentov, ktorí vo svojich tímoch riadia vlastné fiktívne štáty a riešia národné a medzinárodné problémy. Súťaž sa koná už druhý rok a dokonca sa dostala medzi 15 najlepších vzdelávacích projektov na Slovensku, Cena Generácia 3.0 od Nadácie Pontis. Založili ju len 2 stredoškoláčky Michaela Knošková a Adriána Repáňová, ktoré tento rok zväšili svoj organizačný tím.

Jakub Bero, nový člen tímu opísal svoje prvé dojmy: "Summit som si osobne veľmi užil. Je jasne vidno, že všetky tímy sa projektu skutočne venujú, čo ma veľmi teší. Diskusia mala super atmosféru a prebiehala na vysokej úrovni. Som veľmi rád, že som mal možnosť stretnúť toľko zaujímavých ľudí.Jakub spolu s Michaelou tvorili predsedníctvo a moderovali diskusiu študentov, aby celá diskusia mala formát a najmä zmysel.

Počas rokovaní sa hodnotili názory študentov na medzinárodný problém, no zároveň aj ich aktívnosť. Cenu najlepšieho delegáta získala študentka Školy pre mimoridadne nadané deti a gymnázia v Bratislave, ktorá vyjadrila svoj názor na súťaž: "Create and Control bola skvelá akcia. Naučila som sa na nej veľa veľmi užitočných vecí. Všetko od ekonómie a ľudských práv po prezentáciu a public speaking." Ďalej vyjadrila dôležitosť neformálneho vzdelávania: "Takéto akcie sú podľa mňa ale najviac prínosné v tom, že dávajú príležitosť obrovského osobnostného rastu a rozvoju. Hlavná vec je sa nebáť a pýtať si feedback. Už sa teším na ďalší summit!"

Taktiež bol predstavený nový porotca, Peter Markovič, riaditeľ Centra pre Otvorenú politiku, ktorý sa počas celéhosummitu študentom odborne venoval. "Žilinský summmit projektu Create&Control ma povzdudil. Stretol som veľa mladých ľudí, ktorí nielen chcú, ale aj vedia. Projekty, ktoré rozvíjavú občianske vzdelávanie a aktívne občianstvo, sú základom budovania demokratickej pluralitnej spoločnosti, ale zároveň výbornou príležitosťou pre mladých ľudí učiť sa. Príležitosťou skúsiť si, čo to znamená riešiť problémy, rokovať, hľadať konsenzus. Je to výborná škola pre každého, komu nie je ľahostajné verejné dianie a kto má rád výzvy. Mladí ľudía, študenti stredných škôl z celého Slovenska, dokázali, že s mladými treba naplno počítať. Po víkende v Žiline som ešte väčší optimista. "

V dnešnej dobe plnej informácií je neuveriteľne dôležité vyberať tie správne a dokázať ich aplikovať, mať komunitu ľudí so širokospektrálnymi názormi a viesť plnohodnotnú diskusiu. Je nutné aby boli študenti na školách vedení, aby tretí sektor nemusel suplovať úlohu štátu. Bohužiaľ, momentálne na rozvoj schopností potrebných v reálnom živote len učenie sa v lavici a príprava na skúšky nestačí. Stredoškoláci potrebujú niečo viac, viac kritického myslenia a riešenia problémov, viac rozprávania a prezentovania pred ľuďmi, viac ľudskosti a nesebeckosti, brania ohľadu na ľudí naokolo a uvažovania nad komplexnými problémami.

Organizátorky, Michaela a Adriána veria, že ak každý z nás aspoň trochu prispeje, spolu dokážeme pretvoriť hodnotový rebríček veľkého množstva ľudí. Vidia, že táto krajina má budúcich mladých lídrov a potenciál. Vidia, že vzdelávanie má zmysel a že táto krajina nepadne do zatratenia, pretože má mládež, ktorá sa zaujíma a hlavne chce.