Simulované študentské voľby do VÚC

Študentské voľby sú nepolitickým projektom, ktorý poukazuje na dôležitosť volieb v dnešnej dobe. Je to projekt organizovaný mladými ľuďmi pre študentov, ako dôležitá súčasť praktického vyučovania zodpovedného občianstva na stredných školách.

Cieľom projektu je poskytnúť študentom možnosť zažiť voľby na vlastnej škole s rovnakými pravidlami, aké má slovenský volebný systém v dnešnej dobe. Študenti si budú môcť vyskúšať presný priebeh volieb na vlastnej koži a budú konfrontovaní politickými otázkami typu "koho voliť" ešte pred dovŕšením volebného veku. 

Naším zámerom je vysvetliť študentom, že voliť nie je povinnosťou, ale privilégiom a zároveň ich oboznámiť s jedným z najvýznamnejších spôsobov zastupiteľskej demokracie. Našou víziou je napomôcť vyriešeniu problému nízkej volebnej účasti mladých ľudí a zároveň prispieť k praktickej výučbe politickej gramotnosti u študentov na stredných školách po celom Slovensku.

Aj na našej škole sme sa do tohto projektu zapojili a snažili sa ukázať študentom dôležitosť volieb nie len do Národnej Rady Slovenskej republiky. Aj napriek problémom, ktorým sme museli čeliť, sa do volieb zúčastnilo viac než 25% oprávnených voličov (15+). 

 Ďakujeme všetkým za účasť, výsledky budú známe na stránke Pre Stredoškolákov. My sa ich budeme snažiť reflektovať pri príprave Summitov Create & Control. A tí, ktorí by ste sa chceli zapojiť do simulovaných elektronických volieb, tak dávame do pozornosti skvelý projekt RMŽK - Rada mládeže Žilinského kraja:   https://volby.rmzk.sk/