Tretí Žilinský summit

V sobotu 20.05. 2017 sa opäť konal jeden zo série žilinských summitov, už tretí v poradí. Študenti z celého Slovenska sa stretli ako delegáti svojich vlastných fiktívnych štátov a snažili sa riešiť fiktívny medzinárodný problém, tentokrát problém rasovej diskriminácie.

Účastníci, teda študenti stredných škôl z celého Slovenska riešili tento medzinárodný problém a ich úlohou bolo dopracovať sa k záverečnej rezolúcií, všetci sa teda museli zhodnúť na spoločnom riešení, i keď to bolo často veľmi náročné. Zúčastnili sa formálnych rokovaní, kde sa nemohli báť vstať a vyjadriť svoj názor, pričom museli čeniť svojim oponentom, ale i rokovaní za okrúhlym stolom, kde si už vo viac otvorenej atmosfére riešili konflikty. Tieto názory zastávali ako vládcovia svojich vlastných štátov a na ich tvárach bolo skutočne vidno silné presvedčenia, že si naozaj stoja za svojimi argumentami.

Svoje pocity zo summitu opísala i účastníčka projektu, Natália Kocichová z Krajiny č.9 s názvom Leawealth: Z môjho pohľadu bol dnešný summit na veľmi profesionálnej úrovni a obohatil ma v rámci vnímania medzinárodných vzťahov a riešení problémov z rasovej a náboženskej stránky rovnako ako aj vplyvu spoločenských vrstiev. Projekt celkovo mi dal veľmi veľa a som rada za spoznanie nových ľudí aj príležitosti, aké som vďaka nemu získala.

Summity sú organizované pod celoročnou národnou súťažou Create & Control, ktorá je celá tvorená študentkami len strednej školy, Michaelou Knoškovou a Adriánou Repáňovvou, ktoré sa týmto spôsobom snažia neformálne vzdelávať svojich spolužiakov ohľadom fungovania štátu a mezdinárodných spolkov. Takýmto spôsobom sa snažia dopomôcť vzdelávaciemu systému, ktorý nedostatočne pripravuje študentov na skutočný a plnohodnotný život občana mesta, kraja či štátu. Snažia sa budovať pocit zodpovednosti a záujem o dianie vo svete u mladých ľudí, pričom toto všetko robia s nulovým budgetom a v 18 rokoch.

Všetci súťažiaci sa naozaj veľmi snažili a počas celého podujatia na ich správnosť a korektnosť dohliadala odborná porota zložená zo širokého spektra odborníkov, ktorý reálne pracujú v tejto sfére a veľmi dopomohli celej profesionálnej atmosfére podujatia. Porota v zložení: Martin Reguli, Denis Cáder a Daniel Kerekeš bola doplnená i samotnou podporou projektu, europoslancom pánom Ivanom Štefancom, ktorý venuje do súťaže halvnú výhru pre celý viťazný tím, exkurziu do Európskeho parlamentu v Štrasburgu, kde študenti dostanú možnosť vidieť ako v realite funguje celé ich ročné snaženie. Podujatie bolo podporené i samotným mestom Žilina, ktoré preukázalo, že sa zaujíma o vzdelávanie stredoškolákov a nie je mu ľahostajné ich budúcnosť.

Porotca Denis Cáder, ktorý sa zúčastnil tohto summitu zhrnul svoje názory: Jedinečný projekt, ktorý ma nadchol od prvého okamihu, ako som s ním prišiel do kontaktu. Keďže som bol aj ja aktívnym študentom a v minulosti som bol účastníkom rôznych súťaží a podujatí, fandím aktívnym mladým ľudom s kritickým myslením a zároveň ich aj podporujem. Verím, že takéto iniciatívy budú na Slovensku vznikať a vzdelávanie naberie inú, ako len teoretickú formu za školskými lavicami.

Už v júni sa bude konať celé vyhodnotenie tejto súťaže a bude odmenená celoročná snaha všetkých účastníkov, nakoľko počas celého roka veľmi tvordo pracovali na vypracovávaní národných i medzinárodných problémov, dozvieme sa kto je víťaz hlavnej ceny, no v skutočnosti je víťaz každý, komu táto súťaž otvorila oči a zvýšila obzory do budúcnosti.

   Viac na:  https://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/stredoskolaci-riesili-na-zilinskom-s/34879-clanok.html