Týždeň modrého gombíka

Počas Týždňa modrého gombíka organizovaným fondom UNICEF sa našim dobrovoľníkom v Martine, Sučanoch a v priestoroch Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch podarilo pre deti na Ukrajine vyzbierať úžasných 555,15 €.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom: Adele Dujsíkovej, Monike Serekovej, Michalovi Patimu, Linde Lomenčíkovovej, Anne Žaloudekovej, Ide Ďurčovej, Milošovi Mičíkovi, Kataríne Karásekovej, Terézií Jakubíkovej, Alexandre Dankovej, Daniele Malatincovej, Simone Priebojovej, Anete Griačovej, Kvetoslave Družkovskej, Simone Kovaľovej a Terézií Kakošovej, že pomohli dobrej veci i každému,    kto i málinkom prispel :)