Vianoce pre všetkých

Vianoce pre všetkých je začínajúcim projektom našej dobrovoľníckej skupiny Pomáhame druhým.     Ide o snahu vytvoriť každoročnú tradíciu, vďakaj ktorej sa zabezepčí Štedrá večera pre ľudí bez domova z Charity sv. Vincenta v Žiline. Táto dobročinná zbierka pozostáva z predaja medovníčkov počas decembra primárne na Bilingválnom gymnáziu Milana Hodžu v Sučanoch, ale aj za jeho múrmi.