Záverečné vyhodnotenie

Projekt Create & Control má za sebou prvý rok fungovania

 V stredu, 28. 6. bol na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave slávnostne zavŕšený prvý rok fungovania projektu Create & Control, ktorý založili a vedú dve študentky, Michaela Knošková a Adriána Repáňová. Stredoškoláci v ňom vedú vlastnú fiktívnu krajinu a riešia zadané úlohy, počas celého roka sa taktiež zúčastňujú Žilinských summitov, kde riešia dané problémy a učia sa riadeniu vlastného štátu. Projekt vedie mladých ľudí k tomu, aby získali praktické skúsenosti s fungovaním štátu a jeho inštitúcií a naučili sa komunikovať o verejných veciach. Nad projektom prevzal záštitu slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH,EĽS), ktorý úspešným tímom odovzdal vecné ceny a víťazov pozval na návštevu sídla Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Do prvého ročníka projektu Create & Control sa zapojilo celkovo 85 študentov z celého Slovenska, ktorí vytvorili 10 krajín. Zvíťazila vláda fiktívnej krajiny Asfar s číslom 8 z Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. 

"Z vlastnej skúsenosti vieme, že mladí ľudia majú len veľmi slabé vedomosti o fungovaní štátu a význame demokracie. To potom vedie k voľbe extrémistov a populistov. Rozhodli sme sa, že sa na to nebudeme len tak pozerať a niečo urobíme. Sme radi, že sme získali podporu pána poslanca Európskeho parlamentu Ivana Štefanca, ale aj ďalších osobností verejného života. Do budúceho ročníka chceme získať financie, aby sme projekt ešte rozšírili a vylepšili. Ďakujeme všetkým, ktorí sa ho zúčastnili a pomáhali nám," uviedla jedna zo zakladateliek Create & Control, Michaela Knošková

 "Michaela a Adriána svojou činnosťou vlastne suplujú štát, ktorý nerobí takmer nič pre to, aby viedol mladých ľudí k tomu, aby sa k politike a verejným veciam stavali zodpovedne. Keď ma požiadali o pomoc a podporu, neváhal som ani chvíľu. Osobne som sa ako predseda poroty zúčastnil na niekoľkých súťažných kolách v Žiline a bol som veľmi milo prekvapený ich kvalitou. Mladí ľudia, ktorí sa do projektu zapojili sú veľkou nádejou pre Slovensko. Create & Control budem podporovať aj naďalej a verím, že jeho úroveň bude každým rokom stúpať," zhodnotil prvý ročník Ivan Štefanec. 

 Svoje pocity z projektu vyjadril aj koordinátor víťazného tímu, Michal Pati: "Ak mi projekt Create & Control niečo dal, tak je to zistenie, že za takmer každým problémom v spoločnosti sa skrýva nedostatok vzdelávania. Či už ide o rasizmus, xenofóbiu alebo nízku životnú úroveň obyvateľstva, kľúčom k vyriešeniu je dôraz na neustálu edukáciu a sebapoznávanie. Ako lídrom fiktívnej krajiny sme sa ale museli popasovať aj s problémami migrácie alebo hroziacej hyperinflácie. Avšak nie vždy sme boli schopní nájsť rýchle a bezbolestné riešenia, no to asi ani nie je tak celkom možné."