DiscUSs

  • DiscUSs je platforma, organizovaná našou dobrovoľníckou skupinou v spolupráci s občianským združením Združenie mladých lídrov z Banskej Bystrice. Cieľom platformy je organizácie eventov na stredných školách na Slovensku, čím by sme chceli zvýšiť informovanosť študentov gymnázií ohľadom sociálno-spoločenských tém.