Koordinačné stretnutie

Počas prvého stretnutia projektu Create & Control sa zúčastnili koordinátori jednotlivých fiktívnych štátov, aby sa dozvedeli viac informácií o celkovom chode projektu. 

Dňa 15.10. 2016 sa v priestoroch Žilinskej univerzity sa po prvýkrát stretli organizátori spolu s koordinátormi projektu, aby sa pripravili na ďalší priebeh súťaže. Študenti sa navzájom pozoznamovali, náhodne si vybrali polohu vlastných štátov a získali podrobné opisy polohy a populácie krajín. 

Koordinátori sa zúčastnili workshopu o používanií stránky INVESTOPEDIA, do ktorej budú investovať svoje fiktívne peniaze počas celého priebehu projektu a následne svoje postrehy odprezentovali ostatným účastníkom či už na stretnutí, alebo neskôr vlastným tímom na školách.  

V nasledujúcich dvoch mesiacoch budú tímy pracovať na zostavovaní základov krajiny, od politického a ekonomického systému, až po hymnu či motto. Svoje pokroky následne odprezentujú na decembrovom stretnutí, takzvanom Prvom Žilinskom summite, kde ich čaká aj riešenie medzinárodných problémov za jedným stolom.