Prvý Žilinský summit

Dňa 3.12.2016 sa uskutočnil Prvý Žilisnký summit celoslovenskej súťaže Create & Control, v meste Žilina, na ktorom sa stretli zástupcovia fiktívnych krajín, ktorí odprezentovali pokrok ich krajín a následne riešili komplexný medzinárodný problém. 

Súťaž má mladých ľudí naučiť, že politika je hlavne o zodpovednosti a každé jedno rozhodnutie ovplyvňuje chod krajiny a osudy miliónov ľudí. Fiktívne vlády boli postavené pred otázky medzinárodného charakteru, na ktoré museli reagovať spoločne a napriek rozdielnym štátnym zriadeniam nájsť pri ich riešení spoločnú reč. Ich kroky a výsledky hodnotila trojčlenná porota v zložení Ivan Štefanec, Pavel Sibyla a Martin Reguli, ktorá aj na konci vyhlásila víťazov prvého medzinárodného problému. 

Súťaž samozrejme pokračuje a ďalšie stretnutie sa bude konať opäť v Žiline v marci a bude niesť názov "Druhý Žilinský summit". Dojmy z celého priebehu zhodnotil predseda poroty, europoslanec Ivan Štefanec. "Som veľmi rád, že naše študentky a študenti prichádzajú s takýmito aktivitami a ja som pripravený kedykoľvek ich podporiť. Takmer každý týždeň absolvujem diskusiu na niektorej zo slovenských stredných škôl a viem, aké dôležité je učiť mladých ľudí o fungovaní štátu. Verím, že aj táto súťaž povzbudí jej účastníkov, aby sa viac zaujímali o politiku a možno sa do nej aj časom zapojili. V Európskom parlamente sme často postavený pred nutnosť hľadať v záujme dobrej veci kompromis medzi jednotlivými krajinami. Súťaž Create&Control bola obohatená aj o tento prvok a súťažiaci sami zistili, že medzinárodná spolupráca je základom pre prosperitu vo vnútri krajiny." 

Takáto aktivita navyše podľa slov europoslanca dopĺňa klasickú výučbu v škole. "Podobné projekty by mohli byť veľmi cenným doplnkom pri vyučovaní občianskej výchovy, či dejepisu, ktoré sú, žiaľ, na Slovensku stále zanedbávané. Ďakujem autorkám nápadu za ich kreativitu a vysoké nasadenie pri organizácii podujatia a blahoželám všetkým, ktorí sa zúčastnili a odviedli skutočne výborné výkony. Teším sa na ďalšie pokračovanie a verím, že projekt Create&Control bude napredovať čo do kvality, tak aj do počtu súťažiacich," dodal Štefanec. 


Viac info:  https://www.zilinak.sk/prispevky/5337/prvy-zilinsky-summit-studenti-sa-ucili-spravovat-vlastny-stat-v-ramci-projektu-createcontrol