Druhý ročník 2017/2018

S veľkým nadšením, sme sa rozhodli organizovať aj Druhý ročník sútaže Create & Control, o to viac sme boli potešení, keď sme získali finančnú podporu Európskej Únie v rámci programu Erasmus +. 

Vďaka Európskej Únií môžeme vo vyššej kvalite i kvantite organizovať summity pre dvojnásobné množstvo účastníkov. Zapojených je až 20 škôl z celého Slovenska spolu s odbornou porotou s dvojnásobným počtom. Taktiež sa rozšíril náš organizačný tím a spoluprácu sme nadviazali s Centrom pre Otvorenú politiku, ktoré dohliada na odbornosť našich zadaní a opisov krajín.  

Summity i koordinačné stretnutia budú dvojdňové a študenti dostanú možnosť zúčastňovať sa i workshopov a školení. Strávia spolu čas i neformálne a nemusia sa ihneď ponáhľať na vlak. Zasadnutia majú po novom i svoj poriadok inšpirovaný modelovými zasadnutiami Organizácie Spojených národov. 

Taktiež sa nám rozšíril organizačný tím z dvoch na päť členov. Sme veľmi šťastní, že priniesli nové názory a pohľady na vec, nové skúsenosti a odbornosť. Linda Lomenčíková, Michal Pati a Jakub Bero, stredoškoláci, ktorých zaujíma verejné dianie a chcú pomôcť momentálnej situácií na Slovensku.

Dúfame, že účastníkom prinesieme zážitok a zároveň sa veľa nového naučia, získajú kontakty, ktoré môžu v budúcnosti použiť a stanú sa nositeľmi hodnôt, ktoré Create & Control prináša. 

Vzájomné porozumenie, hľadania konsenzu, rešpekt a úcta.